O spoločnosti

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. poskytuje poradenské služby z oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia na území celej Slovenskej Republiky.

Taktiež poskytujeme odborné služby pri zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní manažérskych systémov, ako sú systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Your Safety, s.r.o. ako jedna zo spoločností v SR ukazuje cestu, že je možné dodávateľským spôsobom zabezpečiť na vysokej efektívne a spoľahlivo odborné plnenie legislatívnych požiadaviek.

Jednou z našich zásad je snaha o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu, flexibilita a ochota účasti pri riešení vzniknutých problémov u klienta je samozrejmosťou bez rozdielu jeho veľkosti, či samotnej závažnosti problému. Politika našej spoločnosti je založená na osobitnom prístupe ku každému zákazníkovi, neustály kontakt a zavedenie systému riadenia na konkrétne podmienky zákazníka.

Základ našej odbornosti je nie len v našom neustálom vzdelávaní a odbornej príprave, ale vychádza aj z niekoľkoročných skúseností poskytovania služieb pre oblasti strojárstva, drevospracujúceho priemyslu, zdravotníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, rôznych služieb a iných odvetví.

Kontaktné údaje

Your Safety, s.r.o.
Andreja Hlinku 2556/27
960 01 Zvolen
IČO: 47027258
Tel. č. +421 908 867 303
E-Mail: info@yoursafety.sk